Za nami Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczo-Statutowe Członków Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010.

Kluczowym punktem zebrania były tradycyjnie wybory jego władz. Na stanowisko Prezesa kandydował jedynie dotychczasowy Prezes Zarządu Artur Kędziora. Zebrani Członkowie Stowarzyszenia zdecydowali się obdarzyć go zaufaniem i wybrali na to stanowisko na kolejną kadencję. W skład zarządu weszli również Członkowie Zarządu poprzedniej kadencji: Tomasz Job, Jakub Oważany i Artur Trębacz. Czwartym z wybranych Członków Zarządu został dotychczasowy Członek Komisji Rewizyjnej i Dyrektor Klubu ds. wynajmu obiektów Paweł Dudek. Komisję rewizyjną tworzyć będą natomiast: Leszek Janiczak, Wojciech Rusiecki i Maciej Zysek. Kadencja obecnego zarządu obowiązywała będzie do końca bieżącego roku.

Wszystkim Panom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Wstecz