Informujemy, o wynagrodzeniu pośredników za okres 1.04.2022-31.03.2023 w kwocie kwota 4.000 + VAT.

Całkowita kwota zapłacona pośrednikom transakcyjnym w roku 2023 (ostatni okres sprawozdawczy) wyniosła 37.210 zł.