Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010

W dniu 23. czerwca 2023 roku w sali konferencyjnej budynku klubowego Hutnik Kraków odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010, którego głównym punktem będzie przedstawienie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2022, jego ocena i udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2022 rok. Pierwszy termin godzina 18:00, drugi termin godzina 18:15.

Wstecz