Walne zebranie Nowy Hutnik 2010

W dniu 8 lipca 2024 roku o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej budynku klubowego Hutnik Kraków rozpocznie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczo-Statutowe Członków Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010. Planowany porządek obrad: wybór przewodniczącego Walnego Zebrania, przedstawienie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2023 i ich ocena, głosowanie nad absolutorium dla Zarządu, głosowanie nad zmianami Statutu Stowarzyszenia, wybór Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję, dodatkowe sprawy członkowskie. 

Zapraszamy członków stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010 do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu.

Wstecz