Walne odroczone.

W związku z zaawansowanym stanem rozmów dotyczących utworzenia Spółki która docelowo w imieniu Stowarzyszenia będzie prowadziła drużynę Seniorów, Juniorów oraz Trampkarzy - które to rozmowy są możliwe do sfinalizowania w najbliższym czasie - Zarząd klubu skłonił się ku odroczeniu terminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010 które pierwotnie miało odbyć się 4.X.2022r. Z uwagi na skomplikowane zagadnienia będące tematem trójstronnych rozmów na linii Stowarzyszenie-Inwestor-Miasto zasadnym jest aby zakończyć te rozmowy w ramach zespołu który od początku pracuje nad tą sprawą. Nowy termin wyborów zostanie podany do publicznej wiadomości w przeciągu dwóch, trzech tygodni. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane niezwłocznie po zakończeniu rozmów, nie później jednak aniżeli na przełomie października i listopada bieżącego roku. Zakończenie rozmów przed terminem Walnego Zgromadzenia pozwoli wprowadzić do porządku obrad pod głosowanie punkty związane z uregulowaniami dotyczącymi powstałego podmiotu.

Wstecz