Przedłużenie kadencji Zarządu Hutnik Kraków spółka z o.o.

Rada Nadzorcza Hutnik Kraków Spółka z o.o. w składzie: Przewodniczący Przemysław Sztuczkowski oraz Członkowie Rady Dominik Barszcz, Przemysław Grzesiak i Krzysztof Zoła, zdecydowała o przedłużeniu kadencji Zarządu Spółki do 31 grudnia 2024. Jednocześnie w miejsce rezygnującego z członkostwa w zarządzie Arkadiusza Maśko uzupełniono skład zarządu o nowego członka zarządu Artura Kędziorę.

Tym samym Zarząd Hutnik Kraków spółka z o.o. pracował będzie w następującym składzie:

  • Artur TrębaczPrezes Zarządu
  • Leszek Janiczak – Członek Zarządu
  • Artur Kędziora – Członek Zarządu

Jednocześnie informujemy, że Arkadiusz Maśko już wcześniej złożył również rezygnację z funkcji Wiceprezesa Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010. Serdecznie dziękujemy Arkowi za wkład w odbudowę klubu oraz swoją pracę zarówno w strukturach Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010 jak i Hutnik Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wstecz