Porozumienie o rozwiązaniu kontraktu z Kamilem Wengerem podpisane

Porozumienie z Kamilem Wengerem o rozwiązaniu kontraktu zostało podpisane na warunkach ustalonych w dniu 7 listopada br. przez klub i zawodnika.  

W odniesieniu do komunikatu Zarządu Klubu z dnia 7 listopada br. wskazującego m.in. na rozwiązanie kontraktu z Kamilem Wengerem za porozumieniem stron chcemy podkreślić, że nigdy nie było intencją Hutnika Kraków i nigdy nie uważaliśmy, że Kamil Wenger, ani żaden inny zawodnik i członek sztabu naszego klubu, jest w jakikolwiek sposób powiązany z procederem match-fixingu. 

Wszystkie podejrzenia, które spadły publicznie, bez udziału klubu, na Kamila Wengera w związku z komunikatami i informacjami podanymi przez klub nie mają nic wspólnego z prawdą. 

Celem podjętych przez Klub kroków zawsze była i jest ochrona dobrego imienia Klubu, w tym również naszych zawodników i członków sztabu, na różne insynuacje, które pojawiły się w przestrzeni publicznej po dwóch ostatnich przegranych meczach. 

Wstecz