W dniu 15 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010. Spotkanie poprowadził wybrany na przewodniczącego zebrania Artur Kędziora, doradca zarządu ds. prawnych. Prezes Artur Trębacz w swoim sprawozdaniu podzielił się między innymi informacjami na temat modernizacji stadionu. Zarząd Infrastruktury Sportowej zlecił wykonanie koncepcji modernizacji stadionu dostosowanego do wymogów Ekstraklasy, które ma być wykonane do końca maja. Już w marcu przedstawiciele klubu zaproszeni zostaną do udziału w konsultacjach nad powstającą koncepcją stadionu. Wiele wskazuje na to że pierwsze prace budowlane mogą ruszyć w 2025 roku.

- Gra w eWinner 2.Lidze Hutnika Kraków pod banderą Cognoru to nie jest to co nas interesuje - mówi Dominik Barszcz, Członek Zarządu Cognor Holding - W obecnej chwili podjęliśmy wszelkie działania aby nie zrobić kroku wstecz i w tym sezonie utrzymać klub w eWinner 2.Lidze. Dodam jeszcze, że klubów chętnych do współpracy z naszą firmą było sporo. Oferta Hutnika to nie była jedyna oferta, która wpłynęła do naszej firmy. To że wybraliśmy Hutnik i będziemy go wspierać to duża zasługa i determinacja właściciela firmy, który od kilku lat sympatyzuje z klubem. - dodaje

Kluczowym momentem spotkania było przekazanie drużyn juniorów i seniorów piłki nożnej ze Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010 do Hutnik Kraków spółka z o.o.. Podczas zebrania wybrano również Prezesa Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010, którym został Artur Kędziora. Ponadto w skład zarządu stowarzyszenia weszli Tomasz Job, Artur Kędziora, Arkadiusz Maśko, Jakub Oważany i Artur Trębacz. Do komisji rewizyjnej wybrani zostali: Paweł Dudek, Leszek Janiczak i Maciej Zysek.

Na koniec Walnego Zgromadzenia zostały zaprezentowane również władze spółki: prezes Artur Trębacz oraz członkowie zarządu: Leszek Janiczak i Arkadiusz Maśko. W Radzie Nadzorczej zasiadają przedstawiciele Cognor Holding: Przemysław Sztuczkowski, Dominik Barszcz, Krzysztof Zoła i Przemysław Grzesiak.

Wstecz