Koncepcja modernizacji Stadionu zaprezentowana!

O godzinie 11:00 na stadionie odbyła się konferencja prasowa podczas której zaprezentowana została koncepcja modernizacji stadionu. W konferencji udział wzięli Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej Krzysztof Kowal, Prezes Hutnika Artur Trębacz oraz Kapitan drużyny Krzysztof Świątek. Termin konferencji nie był przypadkowy bowiem to właśnie dziś przypadają 74. urodziny naszego klubu.

Na zlecenie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Autorska Pracownia Projektowa Jerzy Wowczak opracowała koncepcję modernizacji Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ptaszyckiego 4A (dokumentacja koncepcyjna i przedprojektowa). Koncepcja zakłada przebudowę istniejącej infrastruktury sportowej i dostosowanie jej do obecnych standardów oraz wymagań licencji PZPN dla Ekstraklasy oraz UEFA kategorii 3. 

Zagospodarowanie terenu przewiduje lokalizację stadionu piłkarskiego z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną. Budynek stadionu będzie się znajdował w centralnej części terenu. Jako budowle towarzyszące zaprojektowano: pawilony kas, garaż podziemny pod częścią zachodnią budynku stadionu, place, chodniki, układ drogowy z drogą pożarową. Stadion i garaż podziemny będą dostępne poprzez dwa istniejące zjazdy z ulicy Ptaszyckiego, które umożliwiają również wjazd autokarów oraz wozów transmisyjnych. Z tych zjazdów poprowadzona będzie wewnętrzna droga dojazdowa, umożliwiająca łatwy dostęp do pola gry dla pojazdów ratunkowych i uprzywilejowanych. Przy niej wyznaczono zatokę postojową dla autokarów kibiców drużyny gości i autokarów zawodników oraz plac manewrowy dla wozów transmisyjnych. Przy granicy zachodniej i wschodniej zaprojektowano ciąg miejsc postojowych dostępnych z wewnętrznej drogi dojazdowej. 

Na terenie zielonym przy ulicy Ptaszyckiego zaprojektowano niewielki park z alejkami i miejscami do siedzenia. Park będzie stanowił przedpole stadionu, od strony przystanków komunikacji miejskiej. 

Zaprojektowany stadion składa się z czterech w pełni zadaszonych trybun, na których będzie mogło zasiąść ponad 8 tysięcy widzów. Trybuna główna zostanie zlokalizowana na stronie zachodniej stadionu. Mieścić się w niej będą m.in. szatnie dla drużyn wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia dla trenerów, sędziów, obsługi meczów itp. Na tej trybunie przewidziano miejsca VIP, dla mediów i dla osób z niepełnosprawnościami. W trybunie wschodniej powstanie tzw. strefa zarządzania klubem – pomieszczenia administracyjno-klubowe z salą konferencyjną, salami treningowymi, a z myślą o najmłodszych strefa rodzinna – sala dla małych dzieci. Dodatkowym atutem będą zlokalizowane w tej trybunie pomieszczenia komercyjne, w tym sklep klubowy, muzeum klubu, pomieszczenia gastronomiczne. Od strony południowej pod placem wejściowym zaprojektowano garaż podziemny na 60 stanowisk postojowych. Na poziomie – 1 zaprojektowano także szatnie i pomieszczenia do obsługi meczów – pokoje sędziów, punkt medyczny itp. oraz pomieszczenia techniczne i magazyny.

Kolejnym etapem w celu realizacji ww. zamierzenia inwestycyjnego będzie ogłoszenie postępowania przetargowego w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na Wykonawcę pełnobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej (planowane w drugiej połowie bieżącego roku). Przygotowywane są niezbędne do tego materiały.

W 2024 roku na opracowanie projektu budowlanego oraz dokumentacji wykonawczej dla modernizacji Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ptaszyckiego 4A  zostały zabezpieczone środki w budżecie miasta w wysokości 100.000,00 zł. Zakres rzeczowy w 2024 roku obejmuje:

  • ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej,
  • zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej,
  • rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Na dokończenie ww. zadania (opracowania projektu budowlanego oraz dokumentacji wykonawczej) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa zaplanowane jest 2.400.000,00 zł na 2025 rok.

Określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy możliwe będzie po pozyskaniu kompletnej dokumentacji i decyzji pozwolenia na budowę oraz zabezpieczeniu finansowania inwestycji. Planowany czas realizacji inwestycji to lata 2026-2029. Szacunkowy koszt inwestycji znany będzie po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wstecz