Komunikat Zarządu dotyczący zmiany terminu Walnego Zebrania

Prezentujemy komunikat Zarządu Hutnika:

"Jako Zarząd Stowarzyszenia jesteśmy niestety zmuszeni jeszcze raz przesunąć termin Walnego Zebrania w Stowarzyszeniu. Zmiana terminu ma związek z oczekiwaniem w dalszym ciągu na uzgodnienia z Zarządem Infrastruktury Sportowej co do zasad udostępnienia określonych obiektów dzierżawionych przez Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010 w ustalonym harmonogramie dla spółki Hutnik Kraków Sp. z o.o. założonej przez Cognor Holding Spółka Akcyjna. Nowo powstały podmiot ma przejąć od Stowarzyszenia prowadzenie drużyn seniorów, juniorów i trampkarzy. Wszystkie inne działania w zakresie współpracy z Cognor Holding S.A. i spółką są przez nas kontynuowane, aby po zgodzie ZIS wszystko odbyło się w zorganizowany i zaplanowany sposób. 

W związku z powyższym odwołujemy Walne zwołane na 19.01.2023 i przekazujemy informację o zwołaniu Walnego na 15.02.2023. To ostatni możliwy termin, który powinien umożliwić nam przeprowadzenie planowanych zmian w strukturach klubowych w przerwie międzyrundowej.  Po tym terminie przeprowadzenie zmian w obecnej przerwie w rozgrywkach nie będzie już możliwe.

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010 na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczo-Statutowe, które odbędzie się w dniu 15.02.2023 r. (środa) o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej budynku głównego przy Stadionie Miejskim "Hutnik Kraków", przy ul. Ptaszyckiego 4A w Krakowie. Drugi termin walnego Zebrania: 15.02.2023 (środa), godz. 18:15.

Natomiast jeśli uzgodnienia z ZIS zostaną wcześniej pozytywnie sfinalizowane to Zarząd niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia i wtedy odbędzie się ono wcześniej niż 15.02.2023. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji pojawi się stosowny komunikat.

Jednocześnie też informujemy członków Stowarzyszenia, kibiców, sympatyków i przyjaciół Hutnika, że Zarząd stale podejmuje działania, aby podnosić na coraz wyższy poziom finanse, organizację i wzmacniać sportowo Hutnik. Informacje, które nie są jeszcze podane w tych sprawach do publicznej wiadomości Zarząd przekaże członkom Stowarzyszenia na najbliższym Walnym Zebraniu."

Wstecz