Dodatkowa informacja dotycząca Komunikatu Zarządu z dnia 7.11.2023r.

Z uwagi na to, że po opublikowaniu dziś komunikatu Zarządu pojawiło się wiele niezgodnych z prawdą i faktami komentarzy, dodatkowo w imieniu Zarząd klubu sportowego Hutnik Kraków Sp. z o. o. wyjaśniam:

Nie mamy żadnych dowodów na to, że w ostatnich dwóch meczach Hutnika Kraków doszło do ustawiania meczów i też ich nie szukamy. 

Nie podejrzewamy żadnego z piłkarzy i członków sztabu Hutnika Kraków o ustawianie meczów.

Celem podjętych przez Klub kroków jest ochrona dobrego imienia Klubu, w tym również naszych zawodników i członków sztabu, na różne insynuacje, które pojawiły się w przestrzeni publicznej po dwóch ostatnich przegranych meczach. 

Artur Trębacz
Prezes Zarządu
Hutnik Kraków Sp. z o.o.

 

Wstecz